Doradztwo

Konsultacje

Szkolenia

mgr inż. Iwona Kołodziejczyk
tel. 503 354 903
e-mail: biuro@ikabhp.pl

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Obsługa BHP w Firmie:

 • Bieżąca kontrola stanu BHP
 • Uzupełnienie instrukcji obsługi BHP, możliwych do opracowania przez Pracodawcę
 • Doradztwo techniczno-prawne dotyczące przepisów BHP
 • Kierowanie na badania wstępne, okresowe, kontrolne
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych w Firmach z zakresu ISO 9001,14001 i 18001, wdrażanie i finalizowanie procesów akredytacyjnych.

Kontrola i prowadzenie akt osobowych pracowników:

 • Nadzór nad prowadzeniem akt osobowych
 • Doradztwo z zakresu Prawa Pracy

Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń bhp:

 • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
  (czas trwania 16 godzin)
 • Pracownicy na stanowiskach robotniczych
  (czas trwania 8 godzin)
 • Pracownicy na stanowiskach administracyjno - biurowych
  (czas trwania 8 godzin)

Ocena ryzyka zawodowego:

 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • Ocena ryzyka przy monitorach ekranowych

Sprawozdania z ochrony środowiska:

 • Emisje gazów i pyłów do powietrza
 • Karty odpadów

O FIRMIE

Jesteśmy firmą zajmującą się profesjonalnym doradztwem i szkoleniami z zakresu Szkoleń BHP i projektowania ekonomicznego stanowisk pracy.

Szkolenia są przeprowadzane na życzenie i w miejscu wskazanym przez klienta. Mamy również możliwość przeprowadzenia szkoleń we własnej sali wykładowej w Olkuszu.

Dal Firm podejmujących stałą ofertę współpracy wykonujemy usługi po preferencyjnych cenach. Zapewniamy doradztwo przez 7 dni w tygodniu.

Oceny Ryzyka Zawodowego przygotowujemy na każde stanowisko pracy z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji pracownika.

Istnieje możliwość doradztwa z zakresu Prawa Pracy i Księgowości.